×


ქრედიუმ ჯორჯია გატყობინებთ რომ ამ ეტაპზე სესხების გაცემა დროებით შეჩერებულია!

მიიღეთ ფული თქვენს ანგარიშზე 15 წუთში!    

clock
ახალი კლიენტი    
არსებული    
რა თანხა გნებავთ? -მდე ლარი
რამდენი დღით? 30 დღემდე 
ვადა
თანხა:
საკომისიო:
სულ :
ლარი
ლარი
ლარი
კრედიტის მიღება
payments VISA Maestro eMoney WebMoney